Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot

Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot cực kì đẹp và hữu ích. Quick alo phone có thể hiểu là một nút kêu gọi, khi khách truy cập nhấn vào nút đó sẽ dẫn tới một liên kết mà bạn muốn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thủ thuật nhé 😉
Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot
Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot
- DEMO -

Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot

1. Các bạn vào Bố Cục >> Thêm tiện ích >> HTML/Javascript >> Thêm toàn bộ code sau vào nhé.

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="right: 10px; top: 20%;">
 <a href="https://adminhieu.blogspot.com/p/blog-page_80.html" title="Liên hệ nhanh">
 <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
 <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
 <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
 </a>
</div>
<style>
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
 opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
 opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
 width:160px;
 height:160px;
 top:20px;
 left:20px;
 position:absolute;
 background-color:transparent;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 border:2px solid #bfebfc 9;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 border-color:#baf5a7 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 border-color:#bfebfc 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#ccc;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
 width:100px;
 height:100px;
 top:50px;
 left:50px;
 position:absolute;
 background-color:#000;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#00aff2 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 background-color:#baf5a7 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#a6e3fa 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(204,204,204,0.5);
 background-color:#ccc 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
 width:60px;
 height:60px;
 top:70px;
 left:70px;
 position:absolute;
 background:rgba(30,30,30,0.1) url("http://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.7;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
 background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
 background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  opacity:.1;
  -moz-opacity:.1;
  -webkit-opacity:.1;
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.5;
  -moz-opacity:.5;
  -webkit-opacity:.5;
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.6;
  -moz-opacity:.6;
  -webkit-opacity:.6;
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.5;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
.quick-alo-phone {
  position: fixed;
  background-color: transparent;
  width: 200px;
  height: 200px;
  cursor: pointer;
  z-index: 200000 !important;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  -webkit-transform: translateZ(0);
  -webkit-transition: visibility .5s;
  -moz-transition: visibility .5s;
  -o-transition: visibility .5s;
  transition: visibility .5s;
  right: 150px;
  top: 30px;
}
</style>

2. Các bạn thay liên kết https://adminhieu.blogspot.com/p/blog-page_80.html thành liên kết mà bạn muốn.
3. Lưu lại và tận hưởng thanh quả.

Lời kết

Đó là toàn bộ thủ thuật, mong rằng nó sẽ có ích cho bạn.
Nguồn: www.hotrofm.net/
Admin Hiếu Blog

ADMIN HIẾU BLOG

Tất cả bài viết được phát triển bởi các Admin, cộng tác viên, nếu bài viết liên quan đến nguồn hay bản quyền của bạn, hãy thông báo với chúng tôi tại đây.

Bài viết liên quan:

5 nhận xét

Nhấn Vào Đây Để nhận xét
avatar
March 12, 2017 at 6:03 PM ×

Bác hiếu ơi. Giao diện trên mobile của bác bị lỗi ạ

Reply
avatar
April 1, 2017 at 5:56 AM ×

Cảm ơn bạn đã góp ý nhé :))

Reply
avatar
September 13, 2017 at 7:29 PM ×

Đặt Liên Kết Không

Reply
avatar
September 14, 2017 at 10:07 PM ×

Bạn để lại link blog bạn cho mình nhé!

Reply