Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot

Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot cực kì đẹp và hữu ích. Quick alo phone có thể hiểu là một nút kêu gọi, khi khách truy cập nhấn vào nút đó sẽ dẫn tới một liên kết mà bạn muốn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu thủ thuật nhé 😉
Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot
Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot
- DEMO -

Tạo nút gọi điện nhanh (Quick alo phone) cho Blogspot

1. Các bạn vào Bố Cục >> Thêm tiện ích >> HTML/Javascript >> Thêm toàn bộ code sau vào nhé.

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="right: 10px; top: 20%;">
 <a href="https://adminhieu.blogspot.com/p/blog-page_80.html" title="Liên hệ nhanh">
 <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
 <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
 <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
 </a>
</div>
<style>
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
 opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
 opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
 width:160px;
 height:160px;
 top:20px;
 left:20px;
 position:absolute;
 background-color:transparent;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 border:2px solid #bfebfc 9;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 border-color:#baf5a7 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 border-color:#bfebfc 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#ccc;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
 width:100px;
 height:100px;
 top:50px;
 left:50px;
 position:absolute;
 background-color:#000;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#00aff2 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 background-color:#baf5a7 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#a6e3fa 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(204,204,204,0.5);
 background-color:#ccc 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
 width:60px;
 height:60px;
 top:70px;
 left:70px;
 position:absolute;
 background:rgba(30,30,30,0.1) url("http://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.7;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
 background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
 background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  opacity:.1;
  -moz-opacity:.1;
  -webkit-opacity:.1;
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.5;
  -moz-opacity:.5;
  -webkit-opacity:.5;
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.6;
  -moz-opacity:.6;
  -webkit-opacity:.6;
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.5;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
.quick-alo-phone {
  position: fixed;
  background-color: transparent;
  width: 200px;
  height: 200px;
  cursor: pointer;
  z-index: 200000 !important;
  -webkit-backface-visibility: hidden;
  -webkit-transform: translateZ(0);
  -webkit-transition: visibility .5s;
  -moz-transition: visibility .5s;
  -o-transition: visibility .5s;
  transition: visibility .5s;
  right: 150px;
  top: 30px;
}
</style>

2. Các bạn thay liên kết https://adminhieu.blogspot.com/p/blog-page_80.html thành liên kết mà bạn muốn.
3. Lưu lại và tận hưởng thanh quả.

Lời kết

Đó là toàn bộ thủ thuật, mong rằng nó sẽ có ích cho bạn.
Nguồn: www.hotrofm.net/

Nhãn:

2 nhận xét

Bác hiếu ơi. Giao diện trên mobile của bác bị lỗi ạ

Cảm ơn bạn đã góp ý nhé :))

HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT
Hướng dẫn chèn liên kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
Hướng dẫn viết chữ Đậm: <b>Text</b>
Hướng dẫn viết chữ Nghiêng: <i>Text</i>
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin
EmoticonEmoticon