Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot

Random post là gì? – Random post hay còn gọi là bài viết ngẫu nhiên. Đây là một widget sắp xếp các bài viết trên blog của bạn một cách ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.

Với Random post widget, bạn có thể giúp mọi người biết đến những bài viết từ rất xưa của bạn. Không giống như là widget bài viết mới nhất hay widget bài viết được quan tâm. Nó chỉ hiện thị theo những quy tắc nhất định.

Với widget này, bạn có thể tăng số lượng số trang được xem trong mỗi lần ghé thăm. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ tăng được thời gian online trên trang web, giảm đi tỷ lệ thoát cho blog của bạn. Đây là widget đang được áp dụng tại Blog của mình nên các bạn có thể xem DEMO tại đây.

Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot
Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. Đăng nhập Blogger > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript
2. Chèn đoạn code sau vào nơi muốn hiển thị:
<style>

#random-posts img{border-radius:5px;float:left;margin-right:10px;width:45px;height:45px;transition:all 0.2s linear 0s}

#random-posts img:hover{opacity:0.6}

ul#random-posts{list-style-type:none;padding:0}

#random-posts a{font-size:17px;padding:0}

#random-posts a:hover{text-decoration:none}

.random-summary{font-size:11px;background:none;padding:5px;margin-right:8px;display:none!important}

#random-posts li{margin:0;border:0;padding:0}

</style>

<ul id='random-posts'>

<script type='text/javaScript'>

var randomposts_number = 6;

var randomposts_chars = 110;

var randomposts_details = 'no';

var randomposts_comments = 'Comments';

var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';

var randomposts_current = [];

var total_randomposts = 0;

var randomposts_current = new Array(randomposts_number);function randomposts(json) {

    total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t

}

document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');function getvalue() {

    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

        var found = false;

        var rndValue = get_random();

        for (var j = 0; j < randomposts_current.length; j++) {

            if (randomposts_current[j] == rndValue) {

                found = true;

                break

            }

        };

        if (found) {

            i--

        } else {

            randomposts_current[i] = rndValue

        }

    }

};function get_random() {

    var ranNum = 1 + Math.round(Math.random() * (total_randomposts - 1));

    return ranNum

};

</script>

<script type='text/javaScript'> 

function random_posts(json) {

    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

        var entry = json.feed.entry[i];

        var randompoststitle = entry.title.$t;

        if ('content' in entry) {

            var randompostsnippet = entry.content.$t

        } else {

            if ('summary' in entry) {

                var randompostsnippet = entry.summary.$t

            } else {

                var randompostsnippet = "";

            }

        };

        randompostsnippet = randompostsnippet.replace(/<[^>]*>/g, "");

        if (randompostsnippet.length < randomposts_chars) {

            var randomposts_snippet = randompostsnippet

        } else {

            randompostsnippet = randompostsnippet.substring(0, randomposts_chars);

            var whitespace = randompostsnippet.lastIndexOf(" ");

            randomposts_snippet = randompostsnippet.substring(0, whitespace) + "&#133;";

        };

        for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) {

            if ('thr$total' in entry) {

                var randomposts_commentsnum = entry.thr$total.$t + ' ' + randomposts_comments

            } else {

                randomposts_commentsnum = randomposts_commentsd

            }; if (entry.link[j].rel == 'alternate') {

                var randompostsurl = entry.link[j].href;

                var randomposts_date = entry.published.$t;

                if ('media$thumbnail' in entry) {

                    var randompoststhumb = entry.media$thumbnail.url

                } else {

                    randompoststhumb = "http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"

                }

            }

        };

        document.write('<li>');

        document.write('<a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow"><img alt="' + randompoststitle + '" src="' + randompoststhumb + '"/></a>');

        document.write('<div><a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow">' + randompoststitle + '</a></div>');

        if (randomposts_details == 'yes') {

            document.write('<span><div  class="random-info">' + randomposts_date.substring(8, 10) + '.' + randomposts_date.substring(5, 7) + '.' + randomposts_date.substring(0, 4) + ' - ' + randomposts_commentsnum) + '</div></span>'

        };

        document.write('<br/><div class="random-summary">' + randomposts_snippet + '</div><div style="clear:both"></div></li>')

    }

};

getvalue();

for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

    document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')

};

</script>

</ul>
3. Lưu lại và xem kết quả.

Chúc thành công!

Nhãn:

11 nhận xét

Giao diện nhìn hơi cứng :))

Tuyệt quá bác, mới đổi được 2 phút có người nhận xét rồi :))

Ad ơi...có thể cho em xin code phần liên hệ ở dưới banner dduojc không ạ

Cái đó mình không share bạn nhé, nếu bạn thích cứ việc view source

Menu mobile không hoạt động bác ơi

HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT
Hướng dẫn chèn liên kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
Hướng dẫn viết chữ Đậm: <b>Text</b>
Hướng dẫn viết chữ Nghiêng: <i>Text</i>
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin
EmoticonEmoticon