Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot

Random post là gì? – Random post hay còn gọi là bài viết ngẫu nhiên. Đây là một widget sắp xếp các bài viết trên blog của bạn một cách ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.

Với Random post widget, bạn có thể giúp mọi người biết đến những bài viết từ rất xưa của bạn. Không giống như là widget bài viết mới nhất hay widget bài viết được quan tâm. Nó chỉ hiện thị theo những quy tắc nhất định.

Với widget này, bạn có thể tăng số lượng số trang được xem trong mỗi lần ghé thăm. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ tăng được thời gian online trên trang web, giảm đi tỷ lệ thoát cho blog của bạn. Đây là widget đang được áp dụng tại Blog của mình nên các bạn có thể xem DEMO tại đây.

Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot
Thêm widget Bài viết ngẫu nhiên (Random post) cho Blogspot

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. Đăng nhập Blogger > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript
2. Chèn đoạn code sau vào nơi muốn hiển thị:
<style>

#random-posts img{border-radius:5px;float:left;margin-right:10px;width:45px;height:45px;transition:all 0.2s linear 0s}

#random-posts img:hover{opacity:0.6}

ul#random-posts{list-style-type:none;padding:0}

#random-posts a{font-size:17px;padding:0}

#random-posts a:hover{text-decoration:none}

.random-summary{font-size:11px;background:none;padding:5px;margin-right:8px;display:none!important}

#random-posts li{margin:0;border:0;padding:0}

</style>

<ul id='random-posts'>

<script type='text/javaScript'>

var randomposts_number = 6;

var randomposts_chars = 110;

var randomposts_details = 'no';

var randomposts_comments = 'Comments';

var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';

var randomposts_current = [];

var total_randomposts = 0;

var randomposts_current = new Array(randomposts_number);function randomposts(json) {

    total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t

}

document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');function getvalue() {

    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

        var found = false;

        var rndValue = get_random();

        for (var j = 0; j < randomposts_current.length; j++) {

            if (randomposts_current[j] == rndValue) {

                found = true;

                break

            }

        };

        if (found) {

            i--

        } else {

            randomposts_current[i] = rndValue

        }

    }

};function get_random() {

    var ranNum = 1 + Math.round(Math.random() * (total_randomposts - 1));

    return ranNum

};

</script>

<script type='text/javaScript'> 

function random_posts(json) {

    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

        var entry = json.feed.entry[i];

        var randompoststitle = entry.title.$t;

        if ('content' in entry) {

            var randompostsnippet = entry.content.$t

        } else {

            if ('summary' in entry) {

                var randompostsnippet = entry.summary.$t

            } else {

                var randompostsnippet = "";

            }

        };

        randompostsnippet = randompostsnippet.replace(/<[^>]*>/g, "");

        if (randompostsnippet.length < randomposts_chars) {

            var randomposts_snippet = randompostsnippet

        } else {

            randompostsnippet = randompostsnippet.substring(0, randomposts_chars);

            var whitespace = randompostsnippet.lastIndexOf(" ");

            randomposts_snippet = randompostsnippet.substring(0, whitespace) + "&#133;";

        };

        for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) {

            if ('thr$total' in entry) {

                var randomposts_commentsnum = entry.thr$total.$t + ' ' + randomposts_comments

            } else {

                randomposts_commentsnum = randomposts_commentsd

            }; if (entry.link[j].rel == 'alternate') {

                var randompostsurl = entry.link[j].href;

                var randomposts_date = entry.published.$t;

                if ('media$thumbnail' in entry) {

                    var randompoststhumb = entry.media$thumbnail.url

                } else {

                    randompoststhumb = "http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"

                }

            }

        };

        document.write('<li>');

        document.write('<a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow"><img alt="' + randompoststitle + '" src="' + randompoststhumb + '"/></a>');

        document.write('<div><a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow">' + randompoststitle + '</a></div>');

        if (randomposts_details == 'yes') {

            document.write('<span><div  class="random-info">' + randomposts_date.substring(8, 10) + '.' + randomposts_date.substring(5, 7) + '.' + randomposts_date.substring(0, 4) + ' - ' + randomposts_commentsnum) + '</div></span>'

        };

        document.write('<br/><div class="random-summary">' + randomposts_snippet + '</div><div style="clear:both"></div></li>')

    }

};

getvalue();

for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {

    document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')

};

</script>

</ul>
3. Lưu lại và xem kết quả.

Chúc thành công!
Admin Hiếu Blog

ADMIN HIẾU BLOG

Tất cả bài viết được phát triển bởi các Admin, cộng tác viên, nếu bài viết liên quan đến nguồn hay bản quyền của bạn, hãy thông báo với chúng tôi tại đây.

Bài viết liên quan:

12 nhận xét

Nhấn Vào Đây Để nhận xét
avatar
April 15, 2017 at 8:47 PM ×

Giao diện nhìn hơi cứng :))

Reply
avatar
April 15, 2017 at 8:49 PM ×

Tuyệt quá bác, mới đổi được 2 phút có người nhận xét rồi :))

Reply
avatar
April 16, 2017 at 3:03 PM ×

suốt ngày bán dâm dạo :(

Reply
avatar
May 11, 2017 at 8:57 PM ×

Ad ơi...có thể cho em xin code phần liên hệ ở dưới banner dduojc không ạ

Reply
avatar
May 12, 2017 at 8:45 PM ×

Cái đó mình không share bạn nhé, nếu bạn thích cứ việc view source

Reply
avatar
May 12, 2017 at 10:36 PM ×

thế ib qua email đc không bác

Reply
avatar
Star Dương
admin
May 13, 2017 at 1:12 PM ×

Menu mobile không hoạt động bác ơi

Reply
avatar
July 16, 2017 at 11:28 PM ×

Cảm ơn bác nhé :))

Reply